Hyrdehunden


Hyrdehunde er resultatet af menneskets behov og adfærd for en hjælper, med netop de behov og den adfærd som hyrdehunden er i besiddelse af. Menneskets behov for en lettilgængelig og næringsrig kilde til ernæring til at sikre overlevelsen, samtidig med et minimalt forbrug af energi i forbindelse med opnåelsen af disse næringsstoffer, er primus motor for udviklingen af husdyr og derunder hyrdehunde. Det er del af den menneskelige adfærd at uddelegere opgaverne, for at reducere resurseforbruget.

 

Det kommer i første omgang til udtryk ved at mennesket optimerer forholdet mellem energi optaget og energi forbrugt, ved at spise planteædere i stedet for selv at være planteædere. Forholdet kan yderligere optimeres, hvis energiforbruget i forbindelse med jagt af byttedyr kan nedsættes betydeligt, ved at byttedyrene gøres til husdyr. Et andet menneskeligt træk er at hamstre, for at sikre fremtidige behov tilfredsstilles, og dermed er der en god grund til at sikre at flokken af husdyr hele tiden er af en sådan størrelse, at der er rigeligt forråd. Dermed opstår behovet for vogterhunde, da vi ikke er de eneste der er planteædere.

 

Ønsket om at nedsætte energiforbruget – eller medfødt dovenskab – i forbindelse med opgaven at holde husdyrene samlede og lettilgængelige er en god grund til at udvikle hyrdehunden, som med glæde tager den lange løbetur for os uden vi behøver komme med de store armbevægelser eller lange forklaringer, som også kan anses for at være energikrævende.

 

En anden menneskelig svaghed er vores forfaldenhed til smiger og den grænseløse beundring fra fans, som den yderst hengivne hyrdehund, også i fuldt mål forstår at lefle for. I denne sammenhæng, kan det give mening at tage vogterhundene ud at den generelle betegnelse "hyrdehunde".

 

Inden husdyrene blev domesticerede var menneskets behov en hjælper, der kunne hjælpe med at deltage i jagten af byttedyr, uden at denne hjælper ville kræve en stor eller betydende del af jagtbyttet. Denne hjælper skal nødvendigvis være i stand til at være loyal og ufarlig overfor mennesket, og kunne forstå og reagere på menneskelig kommunikation. Hunden er allerede kandidat til at besætte denne stilling, da dens naturlige adfærd som rovdyr, der jager i jager i flok, gør at hunden allerede før domesticeringen er i besiddelse af egenskaber til at dække menneskets behov for en hjælper i jagtsituationen. Da byttedyrene bliver domesticeret ændres hundens rolle som hjælper i retning af det, vi i dag ser som hyrde-, gård- og vogterhunde.

 

Ser vi specifikt på hyrdehundene, er den arbejdsopgave de skal løse: "at hjælpe hyrden med at sørge for håndteringen af husdyrene forgår med så lidt ubehag for såvel husdyrene, hyrden og hyrdehunden som muligt". Det er naturligvis uhyre vigtig at husdyrene ikke lider overlast eller stresses unødigt, da husdyrene repræsenter en stor værdi i forbindelse med menneskets muligheder for at overleve. Stressede dyr har en dårlig foderudnyttelse, da adrenalin trækker energiforsyningen væk fra fordøjelseskanalen. Stress har også en negativ effekt på reproduktionen, og dermed på opretholdelse af fødeforsyningen i fremtiden.

 

Det er derfor af største betydning at hyrdehunden er god til at fornemme fårenes stressniveau, for dermed at kunne tilpasse og finde netop det tryk som skal til at fårene begynder at flytte sig uden at føle direkte frygt. Samtidig dermed skal hyrdehunden kunne læse hyrdens signaler og intentioner. Det er dog langtfra en uoverkommelig eller ukendt situation for hunde, som fra naturens side er optimerede til at jage i flok, hvor hvert gruppemedlem har sin rolle i jagtsituationen. I hundeflokken er det gruppens leder – og kun flokkens leder – som udvælger og dræber byttet, derfor er det naturlig adfærd for hunden, at det er flokkens leder, der "ejer" flokken af byttedyr, og hunden vil derfor ikke gå ind i flokken af byttedyr eller skille enkelte dyr ud fra flokken.

 

Hyrdehundens gode evne til at læse fårene er et levn fra hundeflokkens jagt i gruppe, hvor det ville forringe overlevelsesmulighederne i fremtiden, hvis der blev dræbt for mange byttedyr under jagten, eller byttedyrene bliver så stressede at det går ud over deres overlevelse, og dermed hundeflokkens overlevelse. Det samme gælder for hyrdehundens evne til at læse hyrden, som også har direkte forbindelse til hundenes indbyrdes kommunikation under jagten, hvor de andre flokmedlemmer støtter floklederen, således at denne kan nedlægge byttet, og dermed sikre flokkens overlevelse. Det er også af stor betydning for jagtens succes at der ikke er gruppemedlemmer, der står det forkerte sted eller forsøger at tagen et andet gruppemedlems plads under jagten.

 

Balancearbejde er derfor en naturlig del af hyrdehundens adfærd, og den eneste justering i forhold til hundens jagt i flok, er at lederhunden er byttet ud med hyrden. At hunden arbejder i balance er et udtryk, for hunden afskærer byttedyrene alle andre flugtveje end den, der leder mod hyrdens position. Det vil med andre ord sige at hunden arbejder på den modsatte side af flokken af byttedyr, og hunden vil hele tiden placere sig således at den er i balance i forhold til hyrden, også når denne flytter sig.

 

Hundene kommunikerer vis kropspositur og ved observation af blikkets retning hos de andre gruppemedlemmer, dermed kan de andre gruppemedlemmers intentioner og hvor interessen rettes mod.

 

Det er de samme signaler hyrdehunden opfanger hos hyrden. Når hyrden eksempelvis ønske at isolere et enkelt af byttedyrene eller vil gøre hunden opmærksom på en gruppe dyr, som den har overset, retter hyrden blikket mod dyrene, for at henlede hundens opmærksom på netop de dyr. På samme måde kan hyrden påvirke hundens afstand til byttedyrene ved at ændre sin kropspositur. Lænder hyrden sig eksempelvis fremad imod flokken af byttedyr og hunden, når den arbejde i balancen, vil hunden øge afstanden til byttedyrene. Det er blot et blandt mange eksempler på nødvendigheden af en signalfølsom hund til hyrdearbejde.

 

Så derfor er det nødvendigt at kende og forstå baggrunden for den bevidste udvælgende af signalfølsomme hunde, der ligger til grund for den oprindelige avl af de mange hyrdehunderacer vi kender og arbejder med i dag – hvad enten vi arbejder med dem som hyrdehunde eller andet.

GENVEJ TIL UNDERVISNING